SPFF-1422 Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń
Dodane przez sr2ky dnia 27 luty 2017 15:37:34

18-02-2017 Odwiedzili¶my już po raz drugi nowo dodany (w styczniu) park WWFF.

W aktywacji uczestniczyli SP2CYK, SP2Y i SQ2EEY. 2 anteny na 7MHz + Inverted Vee na 14MHz, TRX 100 W.